JAWATAN KOSONG KERAJAAN | JAWATAN KOSONG 2016

HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

INFO: Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum Berkuatkuasa Mulai 01 Januari 2013Sebagaimana yang sedia maklum, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 273) telah dikuatkuasakan mulai 15 September 2011. Bagi menguatkuasakan Akta tersebut, Menteri kini membuat Perintah Gaji Minimum 2012 P.U. (A) 214) yang telah diwartakan pada 16 Julai 2012 untuk menetapkan, antara lain, perkara-perkara berikut:

(i) Perintah Gaji Minimum 2012 ini akan mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2013;
(ii) Kadar gaji minimum yang kena dibayar adalah RM900 sebulan bagi seluruh Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi Sabah/Sarawak/Wil. Persekutuan Labuan;
(iii) Mana-mana pekerja/majikan boleh memohon penundaan dalam tempoh 90 hari sebelum tarikh Perintah ini dikuatkuasakan kepada majikannya; 
(iv) Majlis boleh mengkaji semula atau mengambil tindakan yang perlu menurut kuasa mereka di bawah sek. 21, 22 dan 23 Akta 273. 3. 

Sehubungan dengan itu dilampirkan Perintah tersebut untuk rujukan.

Muat Tutun Gazet Perintah Gaji Minimum 2012.  SILA KLIK DISINIKESALAHAN DAN PENALTI
BERKAITAN
PERINTAH GAJI MINIMUM 2012
1
Penalti Bagi Kesalahan Pertama
Denda Tidak lebih RM10,000 bagi setiap pekerja. Mahkamah boleh mengarahkan majikan membayar perbezaan antara kadar gaji minimum dengan gaji pokok dan bayaran lain
2
Penalti Am
Denda Tidak Lebih RM10,000 bagi setiap kesalahan di mana penalti khusus tidak dinyatakan
3
Penalti Bagi Kesalahan Berterusan
RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan
4
Penalti Bagi Kesalahan Berulang
RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun


View the original article here

PLEASE LIKE ME ON FACEBOOK.